Anasayfa Hizmetler TV Röportajları Teknik Bilgi Referanslar İletişim

         H İ Z M E T L E R    

Yangın Danışmanlığı Yangın Mühendisliği Yangın Proje Bürosu Uygulama Denetimi

UYGULAMA DENETİMİ

Yüz binlerce liralık malzeme satın alınması yangından korunmak için yeterli değildir. Montaj yanlış yapılmışsa sistem işe yaramayacaktır.

Ruhsatı olan birçok yapı tamamen veya kısmen yanmaktadır. Uygulama denetimi kapsamında aşağıdaki denetimler yapılmaktadır.

Malzemelerin standarta ve teknik şartnameye uygunluğu

        Montajın projeye ve standartlara uygunluğu

                Devreye alınan sistemin denenmesi

                        Tahliye tatbikatı

 

 

Keywords: Yangın mühendisi, yangın danışmanlığı, yangın uzmanlığı